Kabinetsstrategie Digitale Economie zet in op versterken cybersecurity

4 december 2022

Het versnellen van digitalisering door het mkb, meer digitale innovatie en -vaardigheden, goedwerkende online markten, een sterke digitale infrastructuur in Nederland én het verbeteren van cybersecurity. Dat zijn de vijf ambities in de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) waarmee de ministerraad akkoord is gegaan.

Uitgelicht: Versterken cybersecurity

De kernpunten van de vijfde ambitie – versterken cybersecurity – lichten we er graag uit.

  • Digitale veiligheid moet een dagelijks onderdeel zijn van het ondernemerschap van kleine én grote bedrijven. Cyberincidenten hebben gevolgen voor eigen processen, voor hun klanten en soms zelfs voor grotere delen van de maatschappij als een bedrijf of productieproces stil komt te liggen.
  • Het digitale bewustzijn van ondernemers en consumenten kan beter, blijkt uit recent onderzoek van het ministerie van EZK. Gebruikers blijven zelf verantwoordelijk, maar het kabinet gaat hen hierbij actiever ondersteunen en daarnaast inzetten op het standaard veiliger maken van producten en diensten.
  • Specifieke informatie over cyberdreigingen, -kwetsbaarheden en -incidenten kan worden gedeeld met individuele bedrijven. Naast de zogenoemde vitale sectoren moeten vanaf medio 2024 (middel)grote spelers in de levensmiddelensector, chemische- en maakindustrie, afvalverwerking, post- en koeriersdiensten en datacenters passende cybermaatregelen gaan nemen en wordt hierop ook toezicht gehouden.
  • Voor de digitale veiligheid van apparaten die met het internet zijn verbonden – het zogenoemde Internet-of-Things (IoT) – komen Europese minimumeisen. Producten die hier niet aan voldoen zijn vanaf medio 2024 overal in de EU verboden.
  • Kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de cybersecurity arbeidsmarkt worden in kaart gebracht en er worden gezamenlijk acties ontwikkeld om deze tekorten aan te pakken.